Politikat e Kthimit

Politikat e Kthimit

24 Prill, 2023 2023-04-24 12:46

Politika e kancelimit individuale

Ne rast kancelimi hoteli do te mbaje nje perqindje te shumes totale si penalitet kancelimi. Kjo perqindje do te mbahet sipas rasteve te meposhtme.

  1. Nese kancelimi behet dy jave perpara check in, nuk do te mbahet asnje vlere, 100% rikthim i shumes totale.
  2. Nese kancelimi behet ne ne pak 1 jave perpara check in, do te mbahet 30% e vleres.
  3. Nese kancelimi behet 3 dite para, do te mbahet 100 % e shumes totale.
Mbani parasysh qe Hoteli ka te drejten te kerkoje shkurtimin e afatit te politikave te kancelimit ne periudha te ngarkuara .

Politika e kancelimit per grupet

Ne rast kancelimi hoteli do te mbaje nje perqindje te shumes totale si penalitet kancelimi. Kjo perqindje do te mbahet sipas rasteve te meposhtme.

  1. Nese kancelimi behet nje muaj perpara ose me shume se nje muaj perpara dates se check in, nuk do te mbahet perqindje, 100% rikthim te vleres.
  2. Nese kancelimi behet dy jave perpara check in, do te mbahet 50% e shumes totale.
  3. Nese kancelimi behet ne ne pak 1 jave perpara check in, do te mbahet 100% e vleres.

Politikat e anullimit te rezervimeve:

 mberritjes ne hotel ora 14:00 , nuk do te aplikohen  penalitete .

–              Nuk do te aplikohen penalitet nese behen modifikime per grupin 10 dite perpara mberritjes ne hotel.

–              Nese anullimi do te behet pas afatit te vendosur tek pikat e percaktuara me larte , do te procedohet me faturimin e nates se pare te akomodimit  per te gjithe grupit .

–              Ne raste mosparaqitje ne hotel, do te procedohet me  faturimin  e nates se pare te akomodimit.

Mbani parasysh qe Hoteli ka te drejten te kerkoje shkurtimin e afatit te politikave te kancelimit ne periudha te ngarkuara .

Check Availabity

1 Room , 1 Adult , 0 Children
Rooms
Adults
Childrens